SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw
31 SIE

Bilet uczniowski dla wszystkich uczniów

 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów od marca zeszłego roku korzystają z tańszych biletów okresowych na komunikację miejską. Decyzją Rady Miasta z biletów okresowych w cenie 10zł (miesięczny lub 30 dniowy) lub 100 zł (roczny) skorzystają także uczniowie szkół ponadpodstawowych. Bilety będą dostępne już od 1 września.

Bilety okresowe dla uczniów zostały wprowadzone w marcu 2018 roku. Bilety w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny) początkowo przysługiwały uczniom zamieszkałym w Bydgoszczy, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci w wieku od 4 do 7 lat. W tym roku rozszerzyliśmy ofertę biletu uczniowskiego. Od 1 września z tańszych biletów okresowych skorzystają także uczniowie liceów, techników i szkół branżowych aż do ukończenia szkoły, maksymalnie do 20 roku życia.

Od początku funkcjonowania biletu uczniowskiego oraz biletu bydgoskiego malucha z biletu miesięcznego w cenie 10 zł młodzi skorzystali ponad 75 tysięcy razy. Z kolei z biletu rocznego, dzięki któremu uczniowie mogą jeździć za nieco ponad 8 zł miesięcznie, ponad 5 tysięcy razy.

Bilety okresowe kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich będzie ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim adresem zamieszkania.

Procedura wydania Bydgoskiej Karty Miejskiej – po raz pierwszy:
W sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM należy przedłożyć:
- wypełniony wniosek 
- zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie ul. Toruńska 174 A),
- dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna (do wglądu przy składaniu wniosku),
- znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Dokumenty składa się osobiście:
- w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00 – karta wydawana jest na miejscu,
- w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 8.00 do 18.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM – czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych),
- w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM- czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych),

• można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi. Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty.

• za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL).

• przy składaniu wniosku Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku.

• kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości,

• dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej.

• wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne.

Warto wiedzieć: 
Prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych,  którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów kodowane jest  na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskiej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174 a w godz. 7:00 – 17:00. W celu zakodowania biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów należy przedłożyć ważną legitymację szkolną oraz oryginał dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bilet-uczniowski-dla-wszystkich-uczniow/

Ostatnie aktualności

DZIEŃ DZIECKA W MYŚLĘCINKU!

Czytaj dalej

KONKURS KINDERNALIA Z OKAZJI DNIA MAMY!

Czytaj dalej

DZISIAJ DZIEŃ MAMY!

Czytaj dalej

ZOO W MYŚLĘCINKU OTWARTE! OD 19 MAJA MOŻNA ODWIEDZAĆ ZWIERZĘTA.

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.