SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw
09 MAR

Rekrutacja do przedszkoli – nabór wniosków

 

Od czwartku, 5 marca od godz. 12 dostępna jest oferta przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Nabór wniosków rozpocznie się 9 marca (poniedziałek). Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Udostępnienie oferty w systemie nastąpiło w czwartek, 5 marca o godz. 12.00. Oferta będzie dostępna poprzez portal rekrutacyjny, link TUTAJ.

Rejestracja wniosków w systemie rozpocznie się 9 marca od godz. 8.00 i będzie możliwa do 26 marca do godz. 24.00

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczęła się 20 lutego 2020 roku. W pierwszym etapie dotyczyła ona wyłącznie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

W drugim etapie, który rozpocznie się 9 marca odbędzie się rekrutacja dzieci, które starają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy.

Miasto przygotowuje ok. 1 700 miejsc na rok szkolny 2020/2021. Najwięcej miejsc będzie dla trzylatków, jednak w pierwszej kolejności musimy zapewnić miejsca dzieci objętych  obowiązkiem przedszkolnym.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą, kryteria są następujące (wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość):

- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto, Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła następujące kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujących:

- Dziecko 6-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (50 pkt.)
- Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym (30 pkt.)
- Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego rodzeństwo ukończy edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru (10 pkt.)
- Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym   w Bydgoszczy (5 pkt.)
- Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (2 pkt.)
- Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (2 pkt.)

Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną TUTAJ. Udostępnienie oferty w systemie w dniu 5 marca od godz. 12.00.

Rejestracja wniosków w systemie rozpocznie się 9 marca od godz. 8.00 i będzie możliwa do 26 marca do godz. 24.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 17 kwietnia od godz. 12.00

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się TUTAJ.

 

 

Źródło: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/rekrutacja-do-przedszkoli-nabor-wnioskow/

Ostatnie aktualności

ZOO W MYŚLĘCINKU OTWARTE! OD 19 MAJA MOŻNA ODWIEDZAĆ ZWIERZĘTA.

Czytaj dalej

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Czytaj dalej

Już wiemy kiedy dzieci klas I-III idą do szkoły!

Czytaj dalej

RZĄD CHCE OTWORZYĆ SZKOŁY - KIEDY TO NASTĄPI?

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.