SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw
26 MAR

Zabawy z kartką i długopisem

 

Zapewne większość z Was pamięta te kultowe zabawy z dzieciństwa. Do gry wystarczy tylko kartka, długopis i wyobraźnia. Warto pokazać zasady dzieciom i wspólnie z nimi zagrać i powspominać. 

Przedstawiamy Wam te najbardziej popularne gry, które pamiętamy do dnia dzisiejszego.

Kółko i krzyżyk

Jest to najprostsza i najpopularniejsza gra, której zasad nie trzeba długo wyjaśniać. Wystarczy narysować siatkę z dwóch poziomych i pionowych linii. Następnie według kolejności wstawiamy kółko lub krzyżyk. Wygrywa osoba, której udało się w tej samej linii narysować dany symbol. 

Państwa i miasta

Jest to kolejna bardzo popularna gra, w której liczy się przytomność umysłu. Zaczynamy od rysowania tabelki. W kolumnach wpisujemy kategorie według ustaleń. Najczęściej są to: państwa, miasta, imiona, rzeczy, rośliny, zwierzęta. Kolejnym krokiem jest wylosowanie literki, od ktorej musi zaczynać się słowo w każdej kategorii. Zaczynamy jednocześnie wypełniać tabelę, a ten kto najszybciej skończy, odlicza czas do końca rundy od 10 sekund do 0. Następnie liczymy punkty. Za poprawne słowo, które się nie powtórzyło, gracz otrzymuje 2 punkty. Za poprawne, ale zdublowane słowo, gracz otrzymuje 1 punkt.  0 punktów jest za słowo niepoprawne bądź puste pole. Wygrywa ten, kto uzbiera najlepszą punktację. 

Gra w statki

Nastepna równie znana zabawa, którą zaczynamy od narysowania kwadratowej planszy (10x10 kratek). Kolejnym krokiem jest oznaczenie danego pola odpowiednimi symbolami. Pionowo wspisujemy literki od A-J, a poziomo liczby od 1-10. W dalszej części na planszy umieszczamy statki: 4 jednomasztowce, 3 dwumasztowce, 2 trzymasztowce oraz 1 czteromasztowiec. Zaczynamy zabawę i odgadujemy, gdzie znajdują się statki przeciwnika. Wygrywa ten gracz, który pierwszy zatopi statki.

Kalambury

To gra, którą zna każdy. Zaczynamy od podziału osób na dwie grupy. Grupa A wymyśla hasło i przedstawia je jednemu przeciwnikowi. Jego zadaniem jest pokazanie hasła swojej grupie gestami bądź rysunkiem. Drużyna B musi odgadnąć dane hasło. Wygrywa ta grupa, która zgarnie najwięcej punktów.

Wisielec/szubienica

Jest to gra słowna. Polega na tym, że jedna osoba wymyśla hasło, a reszta je odgaduje. Podajemy po kolei daną literkę. Jeśli dana litera nie występuje w haśle, autor zaczyna rysować wisielca. Z każdą błędną literką, dorysowuje kolejne części. Jeśli odgadnie się hasło przed powieszeniem, punkt dla reszty, jeśli zaś autor nas powiesi, wtedy wygrywa.

Wyżej przedstawione gry bawią i uczą logicznego myślenia. Do zabawy wystarczy jedynie kartka, długopis i wyobraźnia.

Może pamiętacie jeszcze jakieś gry, które można zrealizować za pomocą kartki i długopisu? Czekamy na Wasze wiadomości.

Zachęcamy do kreatywnej zabawy.

 

Ostatnie aktualności

75 LAT PIPPI POŃCZOSZANKI - KONKURS!

Czytaj dalej

Od 1 lipca rozpoczynamy nowy okres świadczeniowy 500+ i 300+.

Czytaj dalej

NARESZCIE WAKACJE!

Czytaj dalej

KONIEC ROKU SZKOLNEGO!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.