SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw
03 KWI

Zasiłek opiekuńczy za czas pandemii. Każdy błąd i dodatkowe 30 dni czekania!

 

Zasiłek opiekuńczy za czas pandemii. Każdy błąd i dodatkowe 30 dni czekania! Rodzice muszą się uzbroić w cierpliwość.

 

Rodzice, którzy w związku z zamknięciem szkół opiekują się dziećmi, mają prawo do zasiłku opiekuńczego za cały ten czas. ZUS ma 30 dni na wypłatę pieniędzy, a jako że zainteresowanie jest bardzo duże, nie ma co liczyć na to, że w naszej sprawie zadziała szybciej.

Placówki oświatowe będą zamknięte co najmniej do 14 kwietnia. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 lat, mogą zostać z nimi w domu i za czas sprawowania tej nieplanowanej wcześniej opieki otrzymują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Z zasiłku tego można skorzystać niezależnie od istniejącego od lat "zwykłego" 60-dniowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek – oraz możliwość przedłużenia okresu jego pobierania, gdyby miało się okazać, że żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte będą dłużej – przewiduje tracza antykryzysowa. Rodzice nie mają jednak pewności, kiedy pieniądze trafią na ich konto. "Gazeta Wyborcza" sprawdziła to u źródła.

- ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków – wyjaśnił Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS. Wynika to z ustawy zasiłkowej, bo to do niej odsyła specustawa. Jeżeli więc nasze dokumenty będą kompletne, powinniśmy otrzymać zasiłek nie później niż w ciągu 30 dni od ich złożenia.

Tyle że każdy popełniony we wniosku błąd – lub brakujący załącznik – powoduje wydłużenie terminu o kolejne 30 dni, licząc od dnia uzupełnienia wniosku. A że zainteresowanie zasiłkami jest duże, rodzice muszą uzbroić się w cierpliwość.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek można złożyć w ZUS lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (własna działalność). Jeśli wypłatą zasiłków zajmuje się pracodawca (umowa o pracę, zlecenie), wystarczy w kadrach złożyć wniosek na formularzu Z-15A. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o zamknięciu placówki.

W przypadku, gdy prowadzimy działalność gospodarczą, wniosek składamy bezpośrednio w ZUS-ie lub online.

Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Oblicza się go za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem, także za dni wolne od pracy. Podstawą do naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy. Najłatwiej więc odjąć od ostatniej pensji 20 proc., jeśli oczywiście na zwolnieniu przebywamy miesiąc.

Wprawdzie prawo do zasiłku mają oboje rodzice, to świadczenie zostanie wypłacone tylko jednemu z nich – temu, który sprawuje nad dzieckiem opiekę. Zasiłek nie przysługuje natomiast wtedy, gdy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

 

Źródło:https://www.money.pl/gospodarka/zasilek-opiekunczy-za-czas-pandemii-rodzice-musza-sie-uzbroic-w-cierpliwosc-6495457906251393a.html

Ostatnie aktualności

DZISIAJ DZIEŃ MAMY!

Czytaj dalej

ZOO W MYŚLĘCINKU OTWARTE! OD 19 MAJA MOŻNA ODWIEDZAĆ ZWIERZĘTA.

Czytaj dalej

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Czytaj dalej

Już wiemy kiedy dzieci klas I-III idą do szkoły!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.