SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw
15 CZE

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

16 czerwca odbędzie się egzamin z j. polskiego,

17 czerwca z matematyki,

18 czerwca z języka obcego.

We wszystkie trzy dni egzaminy będą rozpoczynały się o godzinie 9:00.

Czas, jaki przewidziano na każdy z przedmiotów to:

  • j. polski - 120 minut,  
  • matematyka - 100 minut,
  • język obcy - 90 minut. 

Termin dodatkowy przewidziano od 7 do 9 lipca.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. W tym samym dniu uczniowie poznają swoje wyniki, a szkoły otrzymają stosowne zaświadczenia.

 

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13.00.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Ostatnie aktualności

75 LAT PIPPI POŃCZOSZANKI - KONKURS!

Czytaj dalej

Od 1 lipca rozpoczynamy nowy okres świadczeniowy 500+ i 300+.

Czytaj dalej

NARESZCIE WAKACJE!

Czytaj dalej

KONIEC ROKU SZKOLNEGO!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.