01 LIP

Od 1 lipca rozpoczynamy nowy okres świadczeniowy 500+ i 300+.

 

Już od dzisiaj można składać wnioski na świadczenie „Dobry Start” i 500+. Do programów można przystąpić składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej. 

Od 01 sierpnia wnioski będzie można składać także osobiście, bezpośrednio w urzędach lub przesyłać je tradycyjną pocztą.

Dzięki zmianom wprowadzonym w ubiegłym roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Przypominamy tym osobom, które składały wnioski 500+ w ubiegłym roku (w terminie od 1 lipca 2019 r.), że świadczenia te mają przyznane do końca maja 2021 r. Wnioski 300+ muszą być składane co roku.

Ostatnie aktualności

PARK ROZRYWKI I ZAGINIONY ŚWIAT - ZAMKNIĘTE.

Czytaj dalej

CZY DZIECI CZEKA PONOWNIE NAUKA ZDALNA?

Czytaj dalej

DZISIAJ DZIEŃ NAUCZYCIELA!

Czytaj dalej

CZY TO JUŻ JESIEŃ?

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.