01 LIP

Od 1 lipca rozpoczynamy nowy okres świadczeniowy 500+ i 300+.

 

Już od dzisiaj można składać wnioski na świadczenie „Dobry Start” i 500+. Do programów można przystąpić składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej. 

Od 01 sierpnia wnioski będzie można składać także osobiście, bezpośrednio w urzędach lub przesyłać je tradycyjną pocztą.

Dzięki zmianom wprowadzonym w ubiegłym roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Przypominamy tym osobom, które składały wnioski 500+ w ubiegłym roku (w terminie od 1 lipca 2019 r.), że świadczenia te mają przyznane do końca maja 2021 r. Wnioski 300+ muszą być składane co roku.

Ostatnie aktualności

BON TURYSTYCZNY DO ODBIORU JUŻ OD DZISIAJ!

Czytaj dalej

BON TURYSTYCZNY - DOSTĘPNY JUŻ ZA CHWILĘ!

Czytaj dalej

DZIEŃ BEZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO!

Czytaj dalej

75 LAT PIPPI POŃCZOSZANKI - KONKURS!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.