06 SIE

OD 1 WRZEŚNIA NAUKA ZDALNA CZY W SZKOLE?

A jednak nauka 1 września rozpocznie się w szkołach, a nie online! Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowują wytyczne odnośnie zasad na jakich uczniowie mają wrócić we wrześniu do szkół.

Jak zapowiedział 5 sierpnia br. Dariusz Pionkowski, 1 września nauczyciele spotkają się z uczniami w szkołach. Te muszą być przygotowane na  przyjęcie dzieci w taki sposób, aby i one i nauczyciele czuli się bezpiecznie.

Obecnie MEN i GiS pracują nad przygotowaniem przepisów, które zagwarantują wszystkim takie bezpieczeństwo. 

Wstępne wytyczne mówią o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny:

-częstym myciu rąk,

-ochronie podczas kichania i kaszlu,

-unikania dotykania oczu, nosa i ust,

-obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły,

-regularnym czyszczeniu pomieszczeń,

-wietrzeniu sal po każdych zajęciach

-większej liczbie lekcji na świeżym powietrzu.

Nie będzie obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek przez uczniów w czasie lekcji. Maseczki będą potrzebne w momencie, kiedy będzie gromadziła się większa liczba uczniów, np. podczas apeli.

Ponadto nie będzie też pojedynczych ławek oraz obowiązku mierzenia temperatury.

 

Szkoły będą też wdrażać procedury szybkiego powiadamiania rodziców o ewentualnej infekcji dziecka. Taki uczeń będzie odizolowany, a rodzic będzie musiał odebrać go ze szkoły.

Jeżeli okaże się, że w danej placówce potwierdzono zakażenie koronawirusem, natychmiast zostaje powiadomiony powiatowy inspektor sanitarny, który wraz z dyrektorem szkoły podejmie decyzję o ewentualnym zamknięciu szkoły i przejściu na system nauczania zdalnego.

Ministerstwo podkreśla jednak, że nawet „najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które powstają w szkolnych murach”.

 

Źródło: www.gov.pl

Ostatnie aktualności

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZNIÓW

Czytaj dalej

CZY FAKTYCZNIE DZIECI POWRÓCĄ DO SZKÓŁ PO FERIACH?

Czytaj dalej

WITAMY NOWY ROK!

Czytaj dalej

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.