27 SIE

CZY MASECZKI W SZKOŁACH BĘDĄ KONIECZNE?

Wiemy już, że rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 01 września.  

Jakie natomiast będą ostateczne postanowienia dotyczące noszenia maseczek? Zgodnie z informacją przekazaną w środę 26.08.2020r. przez szefa resortu edukacji dowiemy się tego w najbliższych dniach. 

O decyzji w sprawie obowiązkowego noszenia maseczek i sposobu ich użytkowania w przestrzeniach wspólnych w szkołach MEN poinformuje do piątku. 

Ostatnie aktualności

CZY DZIECI CZEKA PONOWNIE NAUKA ZDALNA?

Czytaj dalej

DZISIAJ DZIEŃ NAUCZYCIELA!

Czytaj dalej

CZY TO JUŻ JESIEŃ?

Czytaj dalej

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.