15 PAŹ

CZY DZIECI CZEKA PONOWNIE NAUKA ZDALNA?

 

Rząd wprowadza nowe ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Od poniedziałku 19 października zmieni się tryb nauczania w niektórych typach szkół.

Co to oznacza i jak będą funkcjonowały poszczególne placówki? 

Szkoły podstawowe działają bez zmian w strefie żółtej i czerwonej. To oznacza, że nauczanie odbywa się, jak do tej pory, w klasach.

Szkoły ponadpodstawowe i wyższe w strefie żółtej przechodzą na tryb nauki hybrydowej. To oznacza, że częściowo nauka odbywać się tam będzie w klasach, a częściowo zdalnie.

Szkoły ponadpodstawowe i wyższe w strefie czerwonej przechodzą na tryb nauki zdalnej. Wyjątkiem są zajęcia praktyczne.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że brana jest pod uwagę możliwość przejścia na pracę zdalną szkół podstawowych. Jednak taka decyzja oznaczałaby konieczność zapewnienia przez rodziców opieki najmłodszym dzieciom, a co za tym idzie wyłączyłoby czasowo tych rodziców z rynku pracy. To z kolei negatywnie odbiłoby się na gospodarce. 

Co będzie dalej? Na razie nie wiadomo. Obecnie nie są przewidziane żadne dodatkowe zmiany poza już określonymi wytycznymi.

 

Źródło: Strefa Biznesu

Ostatnie aktualności

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZNIÓW

Czytaj dalej

CZY FAKTYCZNIE DZIECI POWRÓCĄ DO SZKÓŁ PO FERIACH?

Czytaj dalej

WITAMY NOWY ROK!

Czytaj dalej

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.