16 LIS

PRZYPOMINAMY O ZASIŁKU OPIEKUŃCZYM - KOMU PRZYSŁUGUJE?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie można pracować, bo sprawuje się opiekę nad zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, lub dzieckiem niepełnosprawnym, które ma mniej niż 18 lat oraz jeżeli jest się jego rodzicem, rodzicem adopcyjnym, rodzicem zastępczym, opiekunem prawnym lub osobą wychowującą i utrzymującą nie swoje dziecko.

Chcąc ubiegać się o zasiłek opiekuńczy należy:

 • być pracownikiem (umowa o pracę),
 • być zleceniobiorcą (umowa agencyjna, umowa zlecenie lub inna umowa o świadczenie usług, także jeśli pracuje się na podstawie umowy uaktywniającej jako niania),
 • współpracować ze zleceniobiorcą,
 • wykonywać pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej,
 • prowadzić działalność pozarolniczą albo współpracować z taką osobą,
 • być członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • być osobą duchowną.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Musisz zostać w domu z dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, bo:

 • niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkołę dziecka,
 • zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun dziecka,
 • inspektor sanitarny podejrzewa, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, i wydał decyzję o izolacji dziecka,
 • twój małżonek lub rodzic dziecka, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu,
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.

Niezbędne dokumenty

Należy przygotować:

 • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A,
 • dokument, który potwierdzi konieczność opieki nad dzieckiem:
 • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na formularzu ZAS-36 lub samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, dlaczego zostajesz w domu z dzieckiem
 • decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka – jeśli istnieje podejrzenie, że twoje dziecko może być nosicielem choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku osobie, która na stałe opiekuje się dzieckiem (małżonkowi lub rodzicowi dziecka) – jeśli taka osoba jest chora, leczy się w szpitalu lub w innej placówce albo z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem,
 • dokument, który potwierdza, że niania lub dzienny opiekun są chorzy, na przykład kserokopia wydruku e-ZLA, który niania dostała od lekarza, albo kserokopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku dla niani lub dziennego opiekuna (napisz, że kopia jest zgodna z oryginałem) oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na formularzu ZAS-36 lub samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, że taka osoba choruje i nie może opiekować się twoim dzieckiem – jeśli niania lub dzienny opiekun jest na zwolnieniu lekarskim,
 • dokument, który potwierdza niepełnosprawność dziecka, czyli orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z poniższymi wskazaniami:
 • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w jego leczeniu, rehabilitacji i edukacji,
 • zaświadczenie płatnika składek – jeśli wiesz, że to ZUS wypłaci ci zasiłek:
 • Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem, Z-3b – jeśli masz pozarolniczą działalność, współpracujesz z osobą, która ma pozarolniczą działalność, jesteś osobą duchowną, Z-3a – w pozostałych przypadkach,
 • dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Czy można złożyć wniosek z opóźnieniem?

Możesz złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć wniosku w tym terminie (na przykład ze względu na chorobę) – możesz złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć.

Gdzie złożyć dokumenty?

 • U płatnika składek – na przykład pracodawcy – jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 osób,
 • U płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek – jeśli płatnik zatrudnia do 20 osób,
 • W jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek – jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Dokumenty możesz wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek o zasiłek możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zaświadczenie Z-3, Z-3a i Z-3b płatnik składek może także złożyć przez PUE ZUS.

Jak długo czekamy na zasiłek opiekuńczy i ile on wynosi?

Zasiłek dostaje się do 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wylicza ZUS albo płatnik składek.

Z kolei podstawa wymiaru zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy (od tej kwoty trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w części, którą się opłaca). Jeśli nie jest się pracownikiem to podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy (od tej kwoty trzeba odjąć jeszcze 13,71 proc.). Z kolei jeśli ma się ubezpieczenie chorobowe krócej niż 12 miesięcy, wtedy podstawę wymiaru zasiłku wylicza się na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. A jeśli prowadzi się działalność gospodarczą pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą albo jest osobą duchowną, sprawę regulują inne szczególne zasady.

 

 

 

 

ŹRÓDŁO: biznes.pl

Ostatnie aktualności

PAMIĘTAJMY - 30 KWIETNIA DNIEM UCZIWOŚCI!

Czytaj dalej

OD DZISIAJ PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI ZNOWU OTWARTE!

Czytaj dalej

DARMOWE MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY!

Czytaj dalej

Czy nauka zdalna potrwa do końca roku szkolnego?

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.