21 LIS

JUŻ WIADOMO JAK DŁUGO UCZNIOWIE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z NAUKI ZDALNEJ.

 

Pierwotny plan powrotu do szkół w dniu 29 listopada jest już nieaktualny. Rząd nie zdecydował się na otwarcie szkół. Nauka zdalna we wszystkich szkołach będzie obowiązywać do Świąt Bożego Narodzenia.

Co dalej? Zaraz po Nowym Roku uczniowie w całej Polsce rozpoczynają ferie zimowe w tym samym czasie, bez podziału na województwa. Od 4 do 17 stycznia wszyscy uczniowie rozpoczynają wypoczynek, jednak z zastrzeżeniem pozostania w miejscach zamieszkania

Premier zaapelował, aby podczas ferii pozostać w domach, nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać za granicę, aby mobilność była jak najmniejsza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wiadomości

Ostatnie aktualności

PIKNIK W HANGARZE KULTURY

Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ OCEANÓW

Czytaj dalej

DZIEŃ DZIECKA!

Czytaj dalej

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.