11 STY

CZY FAKTYCZNIE DZIECI POWRÓCĄ DO SZKÓŁ PO FERIACH?

 

Minister zdrowia jeszcze nie potwierdził takiej informacji jednoznacznie.

Od 9 listopada wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 roku. Natomiast od 4 do 17 stycznia trwają ferie zimowe w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Minister zdrowia poinformował, że Rząd zastanawia się nad dwiema opcjami:

- przedłużeniem obecnych obostrzeń po 17 stycznia i dalszą nauką zdalną w szkołach,

albo

- uruchomieniem stacjonarnej nauki w klasach I-III w szkołach podstawowych, ale tylko w regionach, które są najmniej obciążone pandemią. Takie dwa województwa to są teraz małopolskie i świętokrzyskie - mówił.

Zatem musimy jeszcze poczekać na ostateczną decyzję Rządu w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: TVN 

Ostatnie aktualności

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZNIÓW

Czytaj dalej

CZY FAKTYCZNIE DZIECI POWRÓCĄ DO SZKÓŁ PO FERIACH?

Czytaj dalej

WITAMY NOWY ROK!

Czytaj dalej

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.