01 MAR

CZY JESZCZE W TYM ROKU SZKOLNYM UCZNIOWIE POWRÓCĄ DO SZKÓŁ?

 

Każdy liczył na to, że informacja dotycząca powrotu dzieci do szkół pojawi się na początku marca. Niestety, odkąd ogłoszono w Polsce trzecią falę epidemii koronawirusa nie można przewidzieć, jakie w obecnej sytuacji decyzje podejmie rząd.

Minister Edukacji Narodowej wypowiedział się na temat najbliższych działań. Obecnie obserwowane są na bieżąco szkoły, które pracują stacjonarnie. Dyrektorzy mają prawo (w porozumieniu z powiatowymi inspektorami sanitarnymi), aby w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa przechodzić na tryb nauczania zdalnego bądź hybrydowego.

Trzecia fala pandemii może spowodować wprowadzenie kolejnych restrykcji.

Minister Czarnek powiedział jednak, że o ile epidemiolodzy i wirusolodzy stwierdzą, że istnieją warunki do tego, aby można było posłać uczniów do szkół (zarówno podstawowych, ponadpodstawowych jak i na uczelnie) w trybie stacjonarnym , to niezwłocznie to nastąpi.

Jeżeli będzie to możliwe, to jeszcze w tym semestrze będzie można starać się o powrót do nauczania stacjonarnego. 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie aktualności

KONIEC WAKACJI, NOWY ROK SZKOLNY, A ZABAWA TRWA!

Czytaj dalej

MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATA BAŚNI

Czytaj dalej

DZIEŃ KOLOROWANEK JUŻ JUTRO!

Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ SZYMPANSA

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.