14 MAR

DZIEŃ LICZBY PI

 

14 marca corocznie obchodzimy DZIEŃ LICZBY PI (3.14 to data wg zapisu USA). Po raz pierwszy dzień liczby Pi obchodzono w 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. 

Symbol Liczby Pi powszechnie zapisywany za pomocą greckiej litery π  wprowadził William Jones w 1706 roku.

Liczba Pi  określana jako stosunek obwodu do długości średnicy koła jest stałą matematyczną, której dokładnej wartości nikt nie jest w stanie spamiętać.  Pi jest liczbą niewymierną czyli taką, której wartości ułamkowej nie da się zapisać za pomocą skończonej liczby cyfr. Udowodniono to dopiero w XVIII wieku. 

 

                                  π =3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097…


i tak w nieskończoność........................

Ostatnie aktualności

KONIEC WAKACJI, NOWY ROK SZKOLNY, A ZABAWA TRWA!

Czytaj dalej

MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATA BAŚNI

Czytaj dalej

DZIEŃ KOLOROWANEK JUŻ JUTRO!

Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ SZYMPANSA

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.