Alfabetyczny spis firm w kategorii:

Wróć do poprzedniej strony

Dane adresowe: Opera NOVA w Bydgoszczy
Dyrektor - Maciej Figas
ul. Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz
tel: 52 325 15 02

WWW: http://www.opera.bydgoszcz.pl/_Dla_Mlodego_Widza,49

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.