Przedszkola Żłobki Kluby malucha Opieka Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze Profilaktyka Oddam Inne

Zwierzę w wielkim mieście - wernisaż

Miejsce wydarzeniaDom Legend w Bydgoszczy

Data wydarzenia29/05/2019

Godzina wydarzenia18:00

Wernisaż wystawy fotogramów bydgoszczanki Marty Garnik, na których zaprezentowane są dzikie zwierzęta żyjące tuż obok nas.

Na swych zaskakujących fotografiach Garnik ukazuje gatunki, które z konieczności lub wyboru, przystosowały się do warunków miejskich i koegzystują z ludźmi w Bydgoszczy.

Wstęp wolny!

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.bydgoszcz.pl/kultura/kalendarium-imprez/wydarzenie/info/2019/05/-/id/16518/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.