SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw

Zajęcia literacko-przyrodnicze

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Dworcowa 49, Bydgoszcz

Data wydarzenia18/06/2019

Godzina wydarzenia10:30

Zapraszamy dnia 18.06.2019 o godzinie 10:30 na zajęcia literacko-przyrodnicze dla dzieci. Czerwiec przychodzi, wiosna odchodzi. Witamy Lato! 

Telefon do biblioteki: 52 323-80-05.

 

 

 

 

Źródło: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/05/czerwiec-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.