WARSZTATY PLASTYCZNE

Miejsce wydarzeniaDom Kultury Modraczek, Bydgoszcz

Data wydarzenia19/07/2019

Godzina wydarzenia10:00

Zajęcia artystyczne, na których w kreatywny sposób będziemy wykorzystywać swoją wyobraźnię tworząc mini dzieła sztuki.

Zapraszamy dzieci od 6 roku życia.

Zajęcia poprowadzi: Anna Krajewska

Zajęcia są bezpłatne.

Obowiązują zapisy – 52 371-33-31

Ares: 

Dom Kultury "Modraczek"

ul. Ogrody 15, Bydgoszcz

 

 

 

 

Źródło: http://modraczek.smbudowlani.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.