Zajęcia - laboratorium detektywów

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Pielęgniarska 17, Bydgoszcz

Data wydarzenia15/07/2019

Godzina wydarzenia11:00

Zapraszamy dnia 15.07.2019 o godzinie 11:00 na zajęcia edukacyjne dla dzieci: laboratorium detektywów: wykonywanie portretów pamięciowych, listów gończych, sporządzanie profilów.

Telefon do biblioteki: 52 343-73-53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/06/lipiec-filie-1.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.