Dzieci w Galerii Zabawy

Miejsce wydarzeniaGaleria Pomorska, Bydgoszcz

Data wydarzenia20/07/2019

Godzina wydarzenia10:00

Już 20 lipca zapraszamy mamy z dziećmi do Galerii Zabawy. Skonstruujemy własne roboty i zorganizujemy ich wyścigi.

Poznaj magiczny świat robotyki!

       Zapisz się już dziś —> Dzieci w Galerii Zabawy

Źródło: http://www.galeriapomorska.pl/aktualnosci/kwg-dzieci-w-galerii-zabawy/

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.