SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw

VIII Dziecięcy Przegląd Recytatorski „Wierszyki z uśmiechem”

Miejsce wydarzeniaBydgoszcz, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

Data wydarzenia22/10/2019

Godzina wydarzenia10:00

Jest to impreza cykliczna, odbywająca  się w naszej placówce od ośmiu lat.

Uczestniczą w niej uczniowie  z klas I-III oraz dzieci z klas 0. Celem przeglądu jest promocja czytelnictwa, stwarzanie dzieciom możliwości do zapoznania się z twórczością różnych autorów popularnych wierszy dla najmłodszych oraz rozbudzenie wrażliwości literacko-artystycznej.

Konkurs  cieszy się dużym zainteresowaniem  i co roku bierze w nim udział wielu młodych recytatorów z  naszego miasta.

 

 

Źródło: https://www.bydgoszcz.pl/kultura/kalendarium-imprez/wydarzenie/info/2019/10/-/id/18130/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.