FERIE W FILHARMONII

Miejsce wydarzeniaFilharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Data wydarzenia28/01/2020

Godzina wydarzenia11:00

TAŃCE WYGIBAŃCE

Emilia Hamerlik śpiew
Rafał Tworek fortepian
Krzysztof Biernacki saksofon
Mateusz Krawczyk perkusja
Szkoła tańca – Fabryka Tańca Joanna Grabowska
FUNimki

 

 

Źródło: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/blog/wydarzenia/ferie-w-filharmonii-6/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.