Zajęcia edukacyjne: pingwiny i pingwinki

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Bohaterów Kragujewca 11, Bydgoszcz

Data wydarzenia22/01/2020

Godzina wydarzenia09:45

Zapraszamy dnia 22.01.2020 o godzinie 9:45 na pingwiny i pingwinki – zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Telefon do biblioteki: 52 375-05-60.

 

 

Źródło: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/12/stycze%C5%84-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.