Zajęcia edukacyjne na podstawie komiksu „Pani reporterka mysz”

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Grunwaldzka 33, Bydgoszcz

Data wydarzenia28/01/2020

Godzina wydarzenia11:00

Zapraszamy dnia 28.01.2020 o godzinie 11:00 na coś z obrazka, coś ze słowa trwa zabawa komiksowa: jak myszka mała las zszokowała – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie komiksu A. Święckiego pt. „Pani reporterka mysz”.

Telefon do biblioteki: 512-301-087.

 

 

Źródło: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/12/stycze%C5%84-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.