Uniwersytet Małego Dziecka - zajęcia

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Dworcowa 49, Bydgoszcz

Data wydarzenia17/01/2020

Godzina wydarzenia10:00

Zapraszamy dnia 17.01.2020 o godzinie 10:00 na Uniwersytet Małego Dziecka, czyli historia naszego rodu - zajęcia literackie dla dzieci.

Telefon do biblioteki: 52 323-80-05.

 

 

Źródło: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/12/stycze%C5%84-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.