SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw

Historyjki o lubianych produktach spożywczych

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Czerkaska 11, Bydgoszcz

Data wydarzenia17/02/2020

Godzina wydarzenia16:00

Zapraszamy dnia 17.02.2020 o godzinie 16:00 na historyjki o lubianych przez dzieci produktach spożywczych – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki S. Orosz pt. „Dlaczego mleko jest białe?”.

Telefon do biblioteki: 52 340-10-05.

 

 

Źródło: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2020/01/luty-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.