Czytanie z bałwankiem

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Czerkaska 11, Bydgoszcz

Data wydarzenia24/02/2020

Godzina wydarzenia15:30

Zapraszamy dnia 24.02.2020 o godzinie 15:30 na spotkanie z bałwankiem i jego najbliższymi – głośne czytanie książki V. Saxon pt. „Olaf czeka na wiosnę”.

Telefon do biblioteki: 52 340-10-05.

 

 

Źródło: https://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2020/01/luty-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.