WSZYSTKO CO DZIECI WIEDZĄ O MIŁOŚCI. HISTORIE IMPROWIZOWANE

Miejsce wydarzeniaKujawsko - Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Data wydarzenia14/02/2020

Godzina wydarzenia17:00

Dzieci kochają prawdziwie, a ich miłość jest bardzo różnorodna. Uwielbiają wybrane zabawki, zwierzaka, babcię dziadka, rodziców, kolegę z przedszkola czy wymyślonego przyjaciela.

Poprosimy, żeby nam opowiedziały o swoich uczuciach i na podstawie tych doświadczeń stworzymy opowieści, przeniesiemy się w magiczny świat.

Wieczór poprowadzą improwizatorzy z grupy Bujdy i Bajania: Ada Żurawska, Jakub Dranicki, Cezary Markiewicz. Mali widzowie aktywnie biorą udział w tworzeniu bajki. Humor dla dorosłych jest również przemycany w scenach, wszak każdemu należy się godzina śmiechu.

Bilety w cienie 15 zł od dziecka i 20 zł od dorosłego do nabycia tutaj oraz na 30 minut przed wydarzeniem.

 

 

Źródło: https://www.facebook.com/events/845718079216647/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.