KSIĄŻKOWE DZIECIAKI- WARSZTATY OD 7-11LAT

Miejsce wydarzeniaKPCK BYDGOSZCZ

Data wydarzenia18/10/2020

Godzina wydarzenia11:00

Warsztaty pracy z książką - to aktywne spotkania dzieci z literaturą, a jednocześnie ze sobą nawzajem. Wymagają skupienia i zaangażowania, pobudzając równocześnie aktywność uczestników, stwarzając okazję do wspólnej pracy i zabawy. Warsztaty są pomocne w zrozumieniu świata przedstawionego w książkach, pomagają odczytać znaczenia opisywanych w nich wydarzeń, sprzyjają również zrozumieniu emocji bohaterów literackich, przyczyniają się do rozbudzania indywidualnych zainteresowań literaturą, budują postawę otwartości na nowe doświadczenia czytelnicze, a tym samym animują i promują czytelnictwo w ogóle.

Na warsztatach zaproponujemy atrakcyjne i dynamiczne działania powiązane z książką, wesprzemy młodych czytelników w pokonywaniu trudności językowych, zbudujemy w dzieciach i młodzieży przekonanie, że czytanie to norma. Wzmocnimy wewnętrzną motywację do czytania, dodamy wiary we własne możliwości czytelnicze. Poprowadzimy interesujące dyskusje i ciekawe rozmowy o książkach, przedstawimy książki bliskie życiu i doświadczeniu oraz oryginalne graficznie.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Bilety w cenie 10 zł (opłata dotyczy wyłącznie dzieci) od 23 września 2020 do nabycia w siedzibie KPCK. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udziela Emilia Malczyk –  emilia.malczyk@kpck.pl, tel. 662-060-024.

 

Źródło:  https://kpck.pl/wydarzenie/ksiazkowe-dzieciaki-warsztaty-dla-dzieci-wieku-szkolnym/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.