ZACZAROWANY OŁÓWEK

Miejsce wydarzeniaMDK2

Data wydarzenia23/11/2020

Godzina wydarzenia15:30

Zapraszamy dzieci w wieku 4-8 lat na ciekawe zajęcia plastyczne

W programie:

  • poznawanie różnych technik rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich
  • tworzenie prac przy użyciu różnych narzędzi plastycznych
  • poznawanie zagadnień kompozycji, proporcji, formy, koloru
  • zabawy rysunkowe i eksperymenty plastyczne
  • udział w konkursach plastycznych
  • tematyka i techniki dostosowane do wieku i możliwości dzieci
  • zajęcia w przyjaznej atmosferze

 

Zajęcia rozwijają wyobraźnię, pobudzają do działania, wspierają rozwój emocjonalny, uwrażliwiają na piękno otaczającego świata, kształtują samodzielność oraz uczą współpracy. Zapisz dziecko już dziś! Warsztaty będą odbywać się w poniedziałki i środy.

Szczegóły:http://mdk2.bydgoszcz.pl/?page_id=695

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.