Przedszkola Żłobki Kluby malucha Opieka Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze Profilaktyka SPRZEDAM Inne

Mała Akademia Ekologiczna

Miejsce wydarzeniaKUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz

Data wydarzenia23/03/2019

Godzina wydarzenia10:00

 

Mała Akademia Ekologiczna: Coś z niczego – ponowne wykorzystanie posegregowanych odpadów to zajęcia kierowane do dzieci od 7 do 11 lat. Składają się na nie: wykład/prezentacja i warsztaty (w trakcie przewidziana jest przerwa na poczęstunek). 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Na zajęcia obowiązują zapisy (ilość miejsc ograniczona). Zapisy od dnia 11.03.2019. Pierwszeństwo udziału mają uczestnicy poprzednich zajęć z dn. 9.03.2019. Zapisy:: tel. 52 585 15 02 (wew. 101), sekretariat@kpck.pl. Warunkiem uczestniczenia dzieci w zajęciach jest obecność opiekunów. Podczas spotkania będzie mowa o tym jak ograniczać powstawanie odpadów i ponownie je wykorzystywać. 

 

Przedsięwzięcie dofinansowywano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

 

Źródło: http://www.kpck.pl/wydarzenie/mala-akademia-ekologiczna-cos-niczego-ponowne-wykorzystanie-posegregowanych-odpadow/ 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.