Przedszkola Żłobki Kluby malucha Opieka Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze Profilaktyka SPRZEDAM Inne

Wykonujemy świąteczne dekoracje – zajęcia plastyczne

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. M. Konopnickiej 28, Bydgoszcz

Data wydarzenia16/04/2019

Godzina wydarzenia10:00

 

Zapraszamy dnia 16.04.2019 o godzinie 10:00 na  zajęcia plastyczne dla dzieci - Wykonujemy świąteczne dekoracje.

Telefon do biblioteki:  52 379-57-70.

 

 

 

Źródło: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/03/kwiecie%C5%84-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.