Przedszkola Żłobki Kluby malucha Opieka Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze Profilaktyka SPRZEDAM Inne

Pogadanka na temat ochrony środowiska

Miejsce wydarzeniaBiblioteka ul. Jeżewska 6, Bydgoszcz

Data wydarzenia19/04/2019

Godzina wydarzenia15:30

 

Zapraszamy dnia 19.04.2019 o godzinie 15:30 na z pogadankę na temat ochrony środowiska - Matka Ziemia.

Telefon do biblioteki: 512 984 879.

 

 

 

Źródło: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/03/kwiecie%C5%84-filie.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.